Buku Mengenai Negeri Kedah

ID Tajuk Pengarang Utama Tahun Penerbitan
1 Kedah Development Action Plan 1991-2000: Evalution and Achievement Fatimah Wati Ibrahim 2006 UUM Press
2 Tunggu Padi Jemoq: Serangkai Pantun Kedah Ramli M.I 2006 Penerbitan USM
3 Kedah: Pembangunan dan Cabaran Fatimah Wati Ibrahim 2005 UUM Press
4 Undang-Undang Kedah Mariyam Salim 2005 Dewan Bahasa & Pustaka
5 Sejarah dan Sosioekonomi Wanita Melayu, Kedah 1881-1940 Mahani Musa 2005 Penerbitan UKM
6 Kajian Perbandingan Komuniti Burung di Kawasan Hutan di Balak, Hutan di Tebang Habis dan Kebun geth, di Lembah beris, Sik, Kedah Nur Ziana Abdullah Sani 2005 Tesis sarjana USM
7 Arca Ganesa di Daerah Kuala Muda Naga Ananthan 2005 Tesis sarjana seni halus, USM
8 Kearah Kedah Maju: Antara Perancangan dan Keupayaan Nur Azura Sanusi 2005 UUM Press
9 Kedah: Toward A Developed State Asan Ali Golam Hassan 2005 UUM Press
10 Coastal Aquaculture Poject for Shrimp and Finfish in Ban Merbok, Kedah Report -BOBP/REP/20 2004 FAO
11 Kesan teknik silvikultur terhadap sifat asas Gigatochloa scortechiini di dirian semula jadi Rosfaizal Zulkeli 2004 Tesis sarjana sains, USM
12 Persepsi Ibu Bapa terhadap Faktor-Faktor Keruntuhan Akhlak Remaja Islam Masa Kini: Satu Tinjauan di Taman Aman, Anak Bukit, Alor Setar, Kedah Rohayati Derani 2004 Sarjana Muda Sains Pendidikan Serta Pendidikan, UTM
13 Pest Actvity Prognosis in Rice Fields Using Fuzzy Expert System Approach Nureize Arbaiy 2004 Tesis sarjana sains ( Intelligent System) UUM
14 Baling From Demonstration to Industrialisation: A Collection of Essay in Time Geography Asmah Ahmad 2004 Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia
15 Kedah Dalam Lipatan Sejarah : Koleksi Artikel Dato Wan Shamsudin Mohd Yusuf Mohamad Mustafa Ishak 2004 UUM Press
16 Structural Fire Engineering Investigation of Gurun Fire Test (UTM- Perwaja Steel, Malaysian Structural Association) Siti Hamisar Tapsir 2004 Penerbit UTM
17 Kosa Kata Dialek: Glosari Dialek Kedah Ismail Dahaman 2003 Dewan Bahasa & Pustaka
18 A Classification of Thai- Kedah Dialects Using Phonological Characteristics Umaiyah Haji Umar 2003 Allwrite Sdn Bhd
19 Kedah Dulu- Dulu Mazizah Hj Darus 2003 Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah
20 Rekreasi Kampus Di Universiti Utara Malaysia Azilah Kassim 2003 UUM Press
21 Air Mata Kerpan Azizi Haji Abdullah 2002 Persatuan Pengguna Pulau Pinang
22 Development Policy for Langkawi: The Environmental and Economic Impliction of Encouraging Tourism Caroline Langley 2002 Tesis Sarjana Msc, University of London
23 Kajian Pemasaran Padi di Kompleks Bernas Sungai Baru, Alor Setar, Kedah Darul Aman Wan Rafiah Wan Putih 2002 Tesis Sarjana Sains Pengurusan UUM
24 Biodiversity resources of Ahning Lake Ahmad Sopian Othman 2002 Penerbit USM
25 Kedah 100 Tahun, 1900-2000: Isu Politik dan Sosio Ekonomi Mohamad Sukeri Khalid 2002 UUM Press
26 Pengalaman Kedah & Perlis Zaman Penjajahan British Muhammad Isa Othman 2001 Utusan Publication and Distribution
27 Syair Kedah Darul Aman Abdul Halim R 2001 Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan
28 Kajian Sosioekonomi Penduduk Keturunan Siam di Kampung Tanjung, Mukim Pedu, Padang Terap, Kedah Endin Prom Chalar 2001 Kertas Kursus Sekolah Ekonomi UUM
29 Antologi Puisi Penyair-penyair Kedah: Qalha(1999) Di Tangga Alaf Zaidin Abadi 2000
30 Keberkesanan Program keselamatan Jalanraya di Kalangan Penunggang Motosikal di Daerah Baling, Kedah Che Su Ibrahim 2000 Tesis Sarjana, UUM

Logo Rasmi

logo

Info Pusat

Darulaman Berbudaya Ilmu

Pusat Ilmuan Darulaman merupakan badan bukan kerajaan yang ditubuhkan dibawah Akta Syarikat bukan untuk keuntungan tetapi berhasrat meraikan budaya ilmu di kalangan penduduk Negeri Kedah Darul Aman.

Hubungi Kami

PUSAT ILMUAN DARULAMAN

Batu 21  ¾, Jalan Naka,
Padang Kerasak,
06300 Kuala Nerang
Kedah Darul Aman

Tel: 019-9505579

Email: pengarah@ilmuandarulaman .com.my

Facebook: Ilmuan Darulaman